Gwarancja

Okres gwarancji na każdy produkt wynosi odpowiednio:
- 24 miesiące dla konsumenta
- 12 miesięcy dla przedsiębiorców

Dla Państwa wygody reklamacje realizowane są w systemie  Door-to-Door

Oznacza to że w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem, nie będą Państwo musieli szukać punktów serwisowych i starać się o przeprowadzenie ewentualnej naprawy.

Wszelkie tego typu obowiązki przejmujemy my lub serwis.

Jest to realizowane w następujący sposób: 

1. Klient zgłasza problem, poprzez email lub telefonicznie
2. Na umówiony termin zlecamy kurierowi odbiór paczki
3. Sprzęt trafia do serwisu
4. Po naprawie odsyłamy go pod wskazany adres, wszystko to w ramach gwarancji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Klienta! 

-----------------------------------------------------------------------

1. Na każdy produkt udzielamy gwarancji wg opisu
2. Gwarantem jest SPRZEDAWCA lub PRODUCENT (w zależności od marki urządzenia)
3. Podstawą do gwarancji jest okazanie dowodu zakupu;
4. Szczegóły gwarancji opisane są w punkcie „WARUNKI GWARANCJI”  

                                                                   

Warunki gwarancji.  

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami i/lub     wadami które są niezgodne z opisem aukcji. 

2. Usługi gwarancyjne świadczone są przez SPRZEDAWCE lub PRODUCENTA (w zależności od marki urządzenia) po przedstawieniu przez klienta: 

  • dowodu zakupu,
  • wadliwego produktu (kompletnego) 

3. Gwarancja jest ważna przez okres określony w aukcji od daty zakupu  podanej na oryginale dowodu zakupu. 

4. Urządzenie wykazujące wady i usterki o których nie ma informacji w  aukcji należy przesłać bezpośrednio do SPRZEDAWCY lub SERWISU - uzgadniane po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (najlepiej mailowym) 

5. Wraz z urządzeniem należy przesłać szczegółowy opis problemu  technicznego (wypełnić FORMULARZ REKLAMACYJNY oraz dowód zakupu. 

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez SPRZEDAWCE  lub SERWIS PRODUCENTA w terminie ustalonym przez strony, zwykle nie  dłuższym niż 21 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do  naprawy przez SPRZEDAWCĘ lub SERWIS PRODUCENTA. W szczególnych przypadkach, np. gdy zajdzie potrzeba sprowadzenia części  zamiennych z zagranicy czas ten może ulec wydłużeniu. 

7. Za rozpoczęcie procedury naprawy uznaje się datę otrzymania przesyłki  z wadliwym produktem a za datę zakończenia uznaje się datę wysyłki  produktu do klienta (po naprawie). 

8. W razie braku możliwości przywrócenia funkcji produktowi takich jak  przy zakupie SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wymiany produktu na  taki sam model lub podobny posiadający takie same lub lepsze parametry  techniczne. 

9. W razie braku możliwości naprawy lub wymiany produktu klientowi  przysługuje zwrot zapłaconej ceny. 

10. Gwarancja nie są objęte:

  • Uszkodzenia mechaniczne, w tym zalanie cieczą oraz wywołane nimi wady 
  • Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym  użytkowaniem niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem albo  przepisami bezpieczeństwa. 
  • Uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi,  uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych,  nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego  napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników  zewnętrznych;
  • Urządzenia, które osoby inne niż SPRZEDAWCA lub SERWIS naruszyły lub w  których przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy.
  • Decyzja SPRZEDAWCY lub SERWISU odnośnie zasadności zgłaszanych usterek  jest decyzją ostateczną. 
  • SPRZEDAWCA nie będzie ponosić odpowiedzialności za serwis gwarancyjny,  jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych  na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych  okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy.
  • Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się  własnością SPRZEDAWCY lub SERWISU.
  • SPRZEDAWCA nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów, z  wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie  będzie on odpowiedzialny wobec klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie  urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące oraz nie będzie odpowiedzialny za  szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu  gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z  awarią produktu.  

Pozostałe warunki Regulaminu 

1. Przy dokonanym zakupie  uznaje się że KUPUJĄCY akceptuje niniejszy REGULAMIN.

2. W myśl Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 14 lutego  1994r, Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904, Dz. U. 2006  r. Nr 90 poz. 631 zastrzegamy sobie prawo do kopiowania całości lub fragmentów powyższego  dokumentu (regulaminu) do celów własnych lub jakiejkolwiek działalności bez naszej zgody.  Powyższy Regulamin ma charakter stanowiący zbiór zasad obowiązujących w aukcjach sklepu  Media_SP. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl