Gwarancja

Dla Państwa wygody niektóre reklamacje realizowane są w systemie Door-to-Door*,

Oznacza to że w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem, nie będą Państwo musieli chodzić po serwisach i starać się o przeprowadzenie ewentualnej naprawy. Wszelkie tego typu obowiązki przejmujemy my. Jest to realizowane w następujący sposób:

1.Klient zgłasza nam problem, poprzez email lub telefonicznie

2. Na umówiony termin zlecamy kurierowi odbiór paczki

3. Sprzęt trafia do serwisu

4. Po naprawie odsyłamy go pod wskazany adres Wszystko to w ramach gwarancji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Klienta!

 

* opcja tylko dla wybranych produktów - jeżeli na stronie przedmiotu nie ma takiej informacji, oznacza to iż na produkt ten nie ma opcji Door-to-Door.

W takich przypadkach należy osobiście dostarczyć sprzęt do serwisu.

 

1.Na każdy produkt udzielamy gwarancji wg opisu w aukcji;

2.Gwarantem jest SPRZEDAWCA lub PRODUCENT (w zależności od produktu)

3.Podstawą do gwarancji jest okazanie dowodu zakupu;

4.Szczegóły gwarancji opisane są w punkcie „WARUNKI GWARANCJI”

 

 

Warunki gwarancji.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami i/lub wadami które są niezgodne z opisem aukcji.

2. Usługi gwarancyjne świadczone są przez SPRZEDAWCE lub PRODUCENTA po przedstawieniu przez klienta: - dowodu zakupu, - wadliwego produktu (kompletnego)

3. Gwarancja jest ważna przez okres określony w aukcji od daty zakupu podanej na oryginale dowodu zakupu.

4. Urządzenie wykazujące wady i usterki o których nie ma informacji w aukcji należy przesłać bezpośrednio do SPRZEDAWCY lub SERWISU - uzgadniane po uprzednim kontakcie (najlepiej mailowym)

5. Wraz z urządzeniem należy przesłać szczegółowy opis problemu technicznego (wypełnić FORMULARZ REKLAMACYJNY oraz dowód zakupu.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez SPRZEDAWCE lub SERWIS PRODUCENTA w terminie ustalonym przez strony, zwykle nie dłuższym niż 21 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez SPRZEDAWCĘ lub SERWIS PRODUCENTA. W szczególnych przypadkach, np. gdy zajdzie potrzeba sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas ten może ulec wydłużeniu.

7. Za rozpoczęcie procedury naprawy uznaje się datę otrzymania przesyłki z wadliwym produktem a za datę zakończenia uznaje się datę wysyłki produktu do klienta (po naprawie).

8. W razie braku możliwości przywrócenia funkcji produktowi takich jak przy zakupie SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wymiany produktu na taki sam model lub podobny posiadający takie same lub lepsze parametry techniczne.

9. W razie braku możliwości naprawy lub wymiany produktu klientowi przysługuje zwrot zapłaconej ceny.

10. Gwarancja nie są objęte:

- Uszkodzenia mechaniczne, w tym zalanie cieczą oraz wywołane nimi wady

- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa.

- Uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych;

- Urządzenia, które osoby inne niż SPRZEDAWCA lub SERWIS naruszyły lub w których przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy.

- Decyzja SPRZEDAWCY lub SERWISU odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

- SPRZEDAWCA nie będzie ponosić odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy.

- Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością SPRZEDAWCY lub SERWISU.

- SPRZEDAWCA nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowiedzialny wobec klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące oraz nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl